2 Αυγ 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΝΟΜΗΣ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥΑ.Σ.Δ.Σ. ΔΑΣΟΥΣ
ΧΟΡΤΟΝΟΜΗΣ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ
ΑΡΤΑΣ
Κορφοβούνι, 2 Αυγούστου 2013

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Καλούνται όλα τα μέλη του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Κορφοβουνίου ΑΛΛΑ και τα ΜΗ ΜΕΛΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
ΣΕ ΑΤΥΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
την 11η Αυγούστου ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 στην ΚΑΤΩ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ(κάτω από τον Πλάτανο).
ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1. Οικονομική Κατάσταση του Συνεταιρισμού σήμερα.
2. Πορεία Κατασκευής Αιολικού Πάρκου στην κορυφογραμμή Πύργος.
3. Ολοκλήρωση τριών (3) μελετών για κατασκευή αντιπυρικών ζωνών αδαπάνως για το Συνεταιρισμό.
4. Ολοκλήρωση περιβαλλοντικών μελετών για τις τρεις (3) μελέτες αντιπυρικών ζωνών αδαπάνως για το Συνεταιρισμό.
5. Κοπή καυσόξυλων στο συνιδιόκτητο.
6. Υπόθεση δικαστηρίου για τα πεντακόσια (500) στρέμματα.
7. ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ Πρόληψη Πυρκαγιών.
8. Πρόταση στο Δ. Συμβούλιο για καθαρισμό δρόμων που λειτουργούν ως αντιπυρικές ζώνες.
9. Θέματα κτηνοτροφίας γενικά.
10. Σύνταξη μητρώου μελών Συνεταιρισμού.
11. Τροποποίηση ισχύοντος καταστατικού Συνεταιρισμού.
12. Θέματα που θα προκύψουν κατά την ενημέρωση – συζήτηση.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
ΚΕΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ