1 Σεπ 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Α.Σ.Δ.Σ.Δ.Χ. ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΡΤΑΣΑ. Σχετικά με την πορεία κατασκευής του Αιολικού πάρκου στον Πύργο Ελάτου Κορφοβουνίου, ανακοινώθηκαν κατά την άτυπη γενική Συνέλευση των μελών της,  την 11ης Αυγούστου 2013  τα κάτωθι.

   1. Η κατασκευάστρια εταιρεία μέχρι στιγμής δεν μας γνώρισε εάν προτίθεται να συνεχίσει να ενδιαφέρεται για την κατασκευή η μη του έργου αυτού, μετά την καθυστέρηση επί ενός (1) χρόνου στην χορήγηση σχετικών αδειών από εμπλεκόμενες υπηρεσίες, αλλά και τις νέες ακολουθούμενες πολιτικές στην τιμή του ρεύματος.

  2. Σε σχετική πρόσφατη ερώτηση στελεχών της κατασκευάστριας εταιρείας για το θέμα αυτό  η απάντηση ήταν ότι εξετάζονται όλα τα δεδομένα και δεν έχει ληφθει ακόμα απόφαση,  ούτε θετική, ούτε  και αρνητική για την πορεία του έργου αυτού και πως ο Συνεταιρισμός  θα ενημερωθεί εγκαίρως, προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη  σε γενική συνέλευση και να ληφθουν αποφάσεις.

Β. Κατόπιν των ανωτέρω, οποιαδήποτε αναφορά περί έναρξης εργασιών, σήμερα η προσεχώς, σχετικά με την κατασκευή του έργου αυτού δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

                                                                ΚΕΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ