17 Ιουν 2015

ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙ ΑΡΤΑΣ
  Στον επανασχεδιασμό της παροχής νερού στις κατοικίες του χωριού μας προχωρά η  Δ.Ε.Υ.Α.  Άρτας,  μετά και τα τελευταία φαινόμενα της έλλειψης νερού που έχουν παρατηρηθεί.
  Έτσι λοιπόν κατασκευάζει δυο διαφορετικά δίκτυα αγωγών.
   Το πρώτο δίκτυο αγωγών(υψηλής πίεσης) που θα τροφοδοτεί  με νερό τις περιοχές του Έλατου και της Δρυώνας, περιοχές με μεγάλη υψομετρική διαφορά σε σχέση με την υδατοδεξαμενή, το οποίο θα χρησιμοποιεί και το υπάρχων παλιό  δίκτυο.
  
Και ενός δευτέρου νέου δικτύου(χαμηλής πίεσης) που θα τροφοδοτεί τις κατοικίας των  περιοχών  του κέντρου του χωριού μας που έχουν μικρή υψομετρική διάφορα  και  οι οποίες έχουν και το πρόβλημα της έλλειψης νερού.  Και τα δυο δίκτυα θα ξεκινούν από την υπάρχουσα  Δεξαμενή του χωρίου μας. 
  Κατ’ αυτό τον τρόπο η υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου μας θα προσπαθήσει να επιλύσει  το πρόβλημα έλλειψης νερού που παρατηρείτε το καλοκαίρι με την μεγάλη κατανάλωση.  
   Το έργο κατασκευάζει δια αυτεπιστασίας η ίδια η ΔΕΥΑΑ και είναι προϋπολογισμού  11.700 συν 2.691 φ.π.α(23%).  Στην τιμή αυτή συμπεριλαμβάνεται και αντικατάσταση τμήματος δικτύου της Τοπικής  Κοιν. Βλαχέρνας του πρώην Δημ. Διαμ. Βλαχερνών με Κωδικό φακέλου 15.01.803 του 2015.
     Για τον λόγο αυτό ο ίδιος ο Δήμαρχος Άρτας κύριος Τσιρογιάννης Χρήστος,  ο οποίος είναι και πρόεδρος της ΔΕΥΑΑ(6/2015),  μετέβει  στο χωριό μας  προκειμένου να δει από κοντά το πρόβλημα  και  να δρομολογήσει την λύση του.