27 Μαΐ 2016

ΣΥΝΑΝΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΥ Α.Σ.Δ.Σ.Δ.Χ.Κ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
  Την Πέμπτη 16 Μαΐου έγινε συνάντηση των δυο  προέδρων σε περιοχή της Αθήνας. Ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού ενημέρωσε σε θέματα της αρμοδιότητάς του που αφορούν το χωριό μας. Έγινε ανταλλαγή απόψεων και ιδεών μεταξύ των δυο.