27 Μαΐ 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Α.Σ.Δ.Σ.Δ.Χ.Κ
 
          Με ανακοίνωση του, ο  Α.Σ.Δ.Σ.Δ.Χ.Κ καλεί  όλους  τους κτηνοτρόφους του χωριού μας, Κορφοβούνι, να υποβάλουν άμεσα δηλώσεις για το είδος και τον αριθμό των ζώων που διαθέτουν στην κατοχή τους και τα οποία βόσκουν στην συνιδιοκτήτη έκταση του χωριού  προκειμένου να λάβουν σχετικά έγγραφα που θα χρειαστούν  για να λάβουν τις επιδοτήσεις τους.