30 Μαΐ 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Α.Σ.Δ.Σ.Δ.Χ. ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΡΤΑΣ
    Καλούνται οι κάτοικοι του χωριού μας που χρησιμοποιούν η και διαθέτουν δρόμους προς επισκευή και συντήρηση-καθαρισμό να το δηλώσουν άμεσα στο Δ.Σ. του Συνεταιρισμού.
   Θα γίνει μια αξιολόγηση των αιτημάτων και θα οριστεί προϋπολογισμός προκειμένου να γίνει η συντήρηση τους. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σε τοπικό εργολάβο και η χρηματοδότηση  αποκλειστικά από το ταμείο του Α.Σ.Δ.Σ.Δ.Χ.Κ. Άρτας.