28 Μαΐ 2016

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ GAMESA ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΓΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ    Έως τα τέλη του μήνα Ιουνίου αναμένει το Δ. Σ. του Α.Σ.Δ.Σ.Δ.Χ. Κορφοβουνίου να έχει την οριστική απάντηση για το αν η εταιρία GAMESA θα προχωρήσει στην κατασκευή η όχι του αιολικού πάρκου στο χωριό μας Κορφοβούνι.
  Σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ.2  του συμφωνητικού που υπεγράφη στις  30 Μαΐου 2014  ημέρα Παρασκευή, ο Μισθωτής εφόσον δεν έχει προβεί στην έναρξη κατασκευαστικών εργασιών ή μετά από παρέλευση διετίας από την υπογραφή του συμφωνητικού, δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, και να καταγγείλει τη μίσθωση αζημίως. Υπενθυμίζουμε ότι στο τέλος του μηνός Μαΐου λήγει η διετία και η GAMESA θα πρέπει να ενημερώσει τα μέλη του ΔΣ του Α.Σ.Δ.Σ.Δ.Χ.Κ για το τι πρόκειται να κάνει.