29 Ιουλ 2016

Η ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ GAMESA ΣΤΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΡΤΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ         Στα τέλη του  μήνα  Ιούνη  η ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΕΛΛΑΣ. Α.Ε.  απέστειλε στον πρόεδρο του  ΑΣΔΣΔΧ Κορφοβουνίου Άρτας,  κον  Κέφη  Νίκο του Γεωργίου, επιστολή   στην οποία αναφέρει τους λόγους που υποχρεώνουν την εταιρεία  να καταγγείλει αζημίως  την μίσθωση που προβλεπόταν από το υπογραφές συμφωνητικό στις 30 Μαΐου 2014.
   Αναφέρει σχετικά τα εξής:
     Παρότι το έργο έχει λάβει Έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση  Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας  με την υπαρ. πρωτοκ.  44562/1593/28:07:2014  Έγκριση  Περιβαλλοντικών Όρων, μια απόφαση πολύ σημαντική για την κατασκευή και σύνδεση στο δίκτυο ΔΕΔΔΕΗ(
Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) ωστόσο η σύνδεση πάνω στο δίκτυο της ΔΕΗ(ΔΕΔΔΕΗ)απορρίφτηκε. Απόρριψη έγινε και στο δεύτερο αίτημα που κατέθεσε η εταιρεία. Ωστόσο η ΓΚΑΜΕΣΑ  αναμένει στους προσεχούς μήνες την εφαρμογή του νέου συστήματος υποστήριξης μεταξύ των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας(ΑΠΕ) και Αγοραστή ηλεκτρικής ενέργειας. Προσπαθεί να αξιοποιήσει κάθε δυνατότητα που της δίνεται ώστε να εξασφαλίσει την σύνδεση στον ΚΥΤ Αράχθου. Το νέο σύστημα υποστήριξης που αναμένεται μεταξύ ΑΠΕ και Αγοραστή ηλεκτρικής ενέργειας,  που αναφέραμε, έχει παγώσει τις νέες συνδέσεις από την αρχή του έτους (2016).
       Η αλλαγή του υπολογισμού της τιμής του ρεύματος, καθώς επίσης και ότι τα δεδομένα των ανεμολογικών μετρήσεων δείχνουν μείωση της αρχικά εκτιμώμενης παραγωγής ενέργειας.
    Οι εξελίξεις σχετικά με την εγκατάσταση του  Αιολικού πάρκου στο χωριό μας θα αποτελέσει και ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν από τον πρόεδρο και το ΔΣ του συνεταιρισμού στη γενική συνέλευση στις 14 Αυγουστου2016.