29 Μαΐ 2014

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΣΤΑΥΡΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Δ. ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΡΤΑΣ  Στους παρακάτω πίνακες φαίνεται πως έχει γίνει η κατανομή  των ψήφων σε όλους τους συνδυασμούς που πήραν μέρος στις εκλογές στις 18/05/2014
Κάθε πίνακας αντιστοιχεί σε έναν ξεχωριστό συνδυασμό.
Υπενθυμίζουμε ότι τα εκλογικά τμήματα 061, 062 είναι του Κορφοβουνίου και τα 063, 064 του Έλατου.

«Αρτινών Συνεργασία»-Τσιρογιάννης Χρήστος
Υποψήφιοι Ζέρβας Κων/νος
(Βλαχέρνςα)
Κέφης Δημήτριος Κέφης Αναστάσιος Ζέρβα Σταυρούλα Λούσιας Ηλίας Άκυρ.
Λευκά
Ε.Τ. 061 67 48 33 17 10 2 7
Ε.Τ. 062 77 48 27 11 23 8 9
Ε.Τ. 063 72 47 26 3 38 0 4
Ε.Τ. 064 63 40 13 10 24 4 3
Σύνολ 279 183 99 41 95 14 23

«ΑΡΤΙΝΩΝ ΟΡΑΜΑ Δημιουργική – Κοινωνική – Συμμαχία»-Στασινός Παύλος
Υποψήφιοι Φώτης Φώτιος
(Βλαχέρνας)
Κέφης Χρήστος Κίτσος Γεώργιος Μπόσμου
Γεωργία
Νικολάκης Νικόλαος Άκυρ.
Λευκά
Ε.Τ. 061 49 38 11 0 2 28 7
Ε.Τ. 062 41 32 6 1 2 26 9
Ε.Τ. 063 54 34 35 4 10 4 4
Ε.Τ. 064 76 58 38 0 17 17 3
Σύνολ. 220 162 90 5 31 75 23

«ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»-Γιάννη Παπαλέξη
Υποψήφιοι Κέφης Δημήτριος(Μάκης)(Βλαχέρνςα) Κολιός Βασίλειος Κούσουλας Ευάγγελος Παύλου Βασιλική Άκυρ.
Λευκά
Ε.Τ. 061 78 50 39 24 9 7
Ε.Τ. 062 57 43 35 11 5 9
Ε.Τ. 063 84 54 76 7 1 4
Ε.Τ. 064 71 55 54 6 7 3
Σύνολ. 290 202 204 48 22 23

«ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» -Κιτσαντά Ευαγγελίτσα
Υποψήφιοι Συνδιασμός Κολιού-Παπαχρήστου Αργυρώ Άκυρ.
Λευκά
Ε.Τ. 061 8 3 7
Ε.Τ. 062 7 0 9
Ε.Τ. 063 5 1 4
Ε.Τ. 064 7 1 3
Σύνολ. 27 5 23

«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ»-Παπαϊωάννου Κώστας
Συνδιασμός Άκυρ.
Λευκά
Ε.Τ. 061 3 7
Ε.Τ. 062 2 9
Ε.Τ. 063 2 4
Ε.Τ. 064 0 3
Σύνολ. 7 23