5 Σεπ 2017

ΝΟΜΟΣ 4423 ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 46 ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

   
      Στην ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ που εκδόθηκε  27 Σεπτεμβρίου του 2016 με αριθμό φύλλου 182 και με της διατάξεις του υπ' αριθμού  ΝΟΜΟ 4423 περί Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις και στο Άρθρο 46 μπορεί κάποιος να βρει το ρυθμιστικό πλαίσιο για τους Αναγκαστικούς Δασικούς Συνεταιρισμούς, σαν τον δικό μας. Οπότε, αναγκαστικά  πρέπει να προσαρμοστεί το καταστατικό μας, προκειμένου να
είναι σύννομος με τις υπάρχουσες διατάξεις τις Ελληνικής πολιτείας.
   Σύμφωνα με το Άρθρο 46 απαγορεύεται η σύσταση καινούργιων Αναγκαστικών Δασικών Συνεταιρισμών ενώ δίνει ισχύ μόνο στους υφιστάμενους που έχουν δημιουργηθεί με τις διατάξεις του Α.Ν. 1627 του 1939, κλπ.

 Πιο κάτω σας παραθέτω και το ανάλογο ΦΕΚ


Άρθρο 46
Αναγκαστικοί Δασικοί Συνεταιρισμοί
1. Η σύσταση νέων αναγκαστικών δασικών συνεται-
ρισμών κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 1627/1939 (Α΄ 64)
απαγορεύεται.
2. Ο ως άνω Α.Ν. 1627/1939 ισχύει περιορισμένα
μόνο για τους υφισταμένους αναγκαστικούς δασικούς
συνεταιρισμούς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόμου.
3. Όπου στον Α.Ν. 1627/1939 γίνεται παραπομπή στην
ισχύουσα νομοθεσία που αφορά τους δασικούς συνεται-
ρισμούς, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 47 του
Ν. 2169/1993 (Α΄ 149) και των νόμων 2810/2000 (Α΄ 61)
και 4015/2011 (Α΄ 210), ως ίσχυαν μέχρι την 26.4.2016.
Η κατάργηση των ως άνω διατάξεων με το άρθρο 50 του
Ν. 4384/2016 (Α΄ 78), δεν ισχύει για τους υφιστάμενους
αναγκαστικούς δασικούς συνεταιρισμούς.

29 Αυγ 2017

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΔΣΔΧ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ     Την Κυριακή 20 Αυγούστου 2017 έγινε μια προσπάθεια συγκρότησης Γενικής Συνέλευσης του ΑΣΔΣΔΧΚ, που κύριο θέμα θα είχε την αναπροσαρμογή, τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού μας στις νέες διατάξεις νόμων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 27(Βιβλία του Συνεταιρισμού) παράγραφος 3 του καταστατικού, χωρίς επιτυχία αφού δεν συμπλήρωσε παρουσία ούτε το 1/6 των μελών. Σχετικά με τα σχόλια για κάποια κείμενα που κυκλοφορήσανε ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού κάνει τις παρακάτω παρατηρήσεις :
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ

1. Το σημερινό καταστατικό είναι από το 2002 και με αυτό λειτουργεί ο Συνεταιρισμός 15 ολόκληρα χρόνια. Πώς το θυμηθήκαμε τώρα και όχι τόσα χρόνια πριν.
2. Δεν υπήρχε ούτε υπάρχει σήμερα συγκεκριμένο σχέδιο καταστατικού για να εγκρίνουμε με ΝΑΙ ή ΟΧΙ. Το καταστατικό θα τροποποιούνταν όπου χρειάζεται κατά άρθρο και παράγραφο στη Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση.
3. Όσοι έχουν κάνει δελτία απογραφής για το Συνεταιρισμό υπάρχουν. Δυστυχώς πεθαίνει κόσμος μεγάλης ηλικίας που δεν μαθαίνουμε και στη θέση τους μπαίνουν οι κληρονόμοι αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Η διαδικασία αυτή θα είναι συνεχής. Πέραν αυτών ο Συνεταιρισμός δεν διαθέτει ούτε υπαλλήλους ούτε μηχανοργάνωση. Όποιος εθελοντής επιθυμεί να προσέλθει για βοήθεια ευχαρίστως.
4. Υπάρχει κατάλογος μελών ενημερωμένος κατά μεγάλο ποσοστό διότι δυστυχώς χάνονται συνεχώς χωριανοί μας. Ο αριθμός των μελών σήμερα κυμαίνεται γύρω στους επτακόσιους (700). Την πρώτη Κυριακή θέλαμε παρόντες γύρω στους πεντακόσιους (500), την δεύτερη Κυριακή γύρω στους 370 και την τρίτη Κυριακή γύρω στους 120. Απεδείχθη πως ούτε 80 δεν μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε. Συνεπώς χρειαζόταν μεγάλη σοφία για τις εκτιμήσεις μας σχετικά με την ύπαρξη απαρτίας την πρώτη και δεύτερη Κυριακή. Όποιος ασχολείται στοιχειωδώς ακόμη και με απλούς Συλλόγους αυτά τα γνωρίζει.
5. Η εξουσιοδότηση είχε τριπλό σκοπό και συγκεκριμένα: Καταγραφή του μέλους για διαπίστωση εάν έχουν υπάρξει μεταβολές. Καταγραφή για την παρουσία και παροχή ψήφου στη Γενική Συνέλευση δι’ ανατάσεως της χειρός. Συνεπώς ουδείς δεσμεύονταν τί θα ψήφιζε. Πέραν αυτών το βασικό ήταν η εκτίμησή μας ότι η τροποποίηση του καταστατικού θα γινόταν ομόφωνα όπως έγινε και στις δύο προηγούμενες ήτοι το 1985 και το 2002 που άλλαξαν οι νόμοι και έπρεπε να προσαρμοσθεί και το καταστατικό στις διατάξεις των νέων νόμων όπως και στην σημερινή περίπτωση που άλλαξε το νομικό καθεστώς και ο Συνεταιρισμός δεν είναι πλέον αγροτικός.
6. Στην παράγραφο 2 του σχολίου γίνεται λόγος για αγράμματους, σκέψεις δήθεν δικές μας, ενώ στην παράγραφο 7 λέει να ορίζονται εγγράμματα παιδιά ως εκπρόσωποι, διότι τα μεγάλης ηλικίας άτομα δεν γνωρίζουν γράμματα. Τα σχόλια του κοινού για το ποιός κάνει λόγο για αγράμματους ασχέτως της ουσίας.
7. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάσθηκε ξαφνικά τις τελευταίες ημέρες και κάποιοι κυκλοφόρησαν διάφορα σενάρια και έβαλαν σε ανησυχία κόσμο συγκεντρώνοντας και υπογραφές. Αλήθεια που ήμασταν πέρυσι που με νόμο την άνοιξη καταργήθηκε ο Συνεταιρισμός μας και ευτυχώς εγώ μόνο το πήρα είδηση, και έτρεξα στα υπουργεία και γίνανε μεγάλες παρεμβάσεις και το φθινόπωρο και πάλι με νόμο αποκτήσαμε νομική ύπαρξη διότι μας είχαν καταργήσει από λάθος.
8. Συμφωνώ απολύτως ότι οι νέοι μας πρέπει να ενδιαφέρονται και για το Συνεταιρισμό διότι κάποια μέρα θα μας διαδεχθούν και ακόμη να γνωρίζουν τί γίνεται σήμερα και να μην αναζητούν καταστατικά του 1918 ενώ ο Συνεταιρισμός ιδρύθηκε το 1977.
9. Πιστεύω απόλυτα ότι για το καλό του χωριού μας δεν χρειάζονται αντιπαλότητες, ούτε πολιτική τύπου κοινοβουλίου και όλοι πρέπει να προσπαθούμε για το καλό του τόπου και των ανθρώπων μας. Όσοι είχαμε την τύχη να μάθουμε περισσότερα γράμματα πρέπει να είμαστε μπροστάρηδες και να ενημερώνουμε σωστά και υπεύθυνα τον κόσμο μας και όταν υπάρχει κάποιο λάθος, όχι εκ προθέσεως, καλόπιστα να το επισημαίνουμε για να το διορθώσουμε. Δεν πρέπει κακοβούλως να ξεσηκώνουμε τον κόσμο και τα λάθη του παρελθόντος να μας γίνουν μάθημα.
10. Στενοχωρήθηκα διότι το κείμενο με τα σχόλια κάποιοι ανεγκέφαλοι το μοιράζανε στα καφενεία και στους δρόμους και το πετάξανε μπροστά στην πόρτα του σπιτιού μου. Ο Θεός να τους λυπηθεί. Τα άτομα αυτά πρέπει να τα απομονώσει η κοινωνία μας, διότι μόνο ζημιά προκαλούν στον τόπο και τίποτε άλλο.
11. Αυτοί που με τις πράξεις και ενέργειές τους προκάλεσαν τη ματαίωση της Γενικής Συνελεύσεως και τη μη προσαρμογή του καταστατικού στις νέες διατάξεις του νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος ας αναλάβουν τις ευθύνες τους.
Νικόλαος Κέφης
Πρόεδρος Δ.Σ. Συνεταιρισμού

18 Αυγ 2017

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΔΣΔΧ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ 2003  Το παραπάνω κείμενο αποτελεί το καταστατικό του ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΑΣΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΝΟΜΗΣ του Κορφοβουνίου Άρτας όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε στις 18 Αυγούστου του 2002.
   Μπορεί να το ζητήσει κανείς στο κοινοτικό γραφείο(έδρα του Δημοτικού Διαμερίσματος  Κορφοβουνίου) που αποτελεί και την έδρα του ΑΣΔΣΔΧ Κορφοβουνίου, καθώς και από οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. του συνεταιρισμού.
   Αφορά όλους τους συχωριανούς μας μικρούς(μελλοντικά μέλη) και μεγάλους, μέλη και μη μέλη. Οι μικροί (ή μη μέλη) εκπροσωπούνται από τους γονείς τους μιας και δεν υπάρχει καμιά οικογένεια του χωριού μας χωρίς μέλος.
   Αφορά δε την διαχείριση συνιδιοκτήτης γης, Δάσους, Βοσκοτόπων και όχι καλλιέργειες και εμπορία αγροτικόν προϊόντων και ουδέποτε πρέπει να συγχέεται.

15 Σεπ 2016

ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΙΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ

     Την Παρασκευή 17 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στο χωριό μας η πετυχημένη δημοτική βραδιά του Συλλόγου μας με τους Νεκτάριο Κοκκώνη τον Γιώργο Βελισσάρη και την Γιώτα Γρίβα. Σας δίνεται η δυνατότητα μέσου του καναλιού μας στο YouTube να παρακολουθήσετε πάνω από δυο ώρες από την συγκεκριμένη εκείνη βραδιά. 
              Καλή διασκέδαση.......

27 Αυγ 2016

Η GAMESA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙ

    

    Με το ποσό των 800 € που κατατέθηκαν την Παρασκευή στον λογαριασμό του Συνεταιρισμού, η GAMESA συμβάλει στην  χρηματοδότηση των εργασιών  διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του μνημείου των πεσόντων στο Κορφοβούνι, διατηρώντας έτσι την άριστη σχέση που έχει δημιουργηθεί μεταξύ της εταιρίας και των κατοίκων του χωριού μας τα τελευταία χρόνια.
    Εν το μεταξύ ο πρόεδρος του Δ. Σ. του  ΑΣΔΣΔΧ κύριος Νίκος Κέφης θα μεταβεί στις επόμενες ήμερες στην έδρα της εταιρίας στην Αθήνα προκειμένου να υπογράψει την διετή παράταση του υπάρχων συμβολαίου, όπως ακριβώς έχει αποφασιστεί ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση στις 14 Αυγούστου του 2016.

18 Αυγ 2016

ΤΟ ΚΑΓΚΕΛΑΡΙ ΣΤΟ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙ ΑΡΤΑΣ 2016

 ΚΑΓΚΕΛΑΡΙ 2016

   Την Τρίτη 16 Αυγούστου στις 19:30 το απόγευμα στην πλατεία του σχολείου, πραγματοποιήθηκε το καθιερωμένο Παραδοσιακό Καγκελάρι στο χωριό μας  Κορφοβούνι με την συμμετοχή πολλών κατοίκων. Τον χορό έσυραν εκτός του Ιερέα και του Προέδρου του χωριού μας, οι γέροντες, ο Δήμαρχος Άρτας, βουλευτές, πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι, άλλοι εκπρόσωποι διαφόρων φορέων του χωριού μας και πολλοί κάτοικοι. Σας δίνεται η δυνατότητα πιο κάτω να παρακολουθήσετε τα βίντεο που κατέγραψε με την κάμερά του ο Θανάσης  Αθανασίου και που τον ευχαριστούμε.

16 Αυγ 2016

Ο ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

    Δεκαπενταύγουστος στο χωριό. Τι  καλύτερο σ' ένα χωριό να υπάρχει ένας Ναός μιας Παναγιάς. Να υπάρχει σαν προστάτης και σαν βοηθός μας στις δύσκολες στιγμές. Να είναι το όνομα εκείνο που επικαλούμαστε όταν βρισκόμαστε σε κάποια ανάγκη, σε μια αδιέξοδο της Ζωής μας. Όλα αυτά υπάρχουν στο δικό μας χωριό,  έχει το δικό του πανέμορφο εκκλησάκι της Παναγιάς με την απέραντη θέα, πάνω από την τεχνίτη λίμνη Πουρναρίου, που τίμησαν και φέτος οι κορφοβουνιώτες με την παρουσία τους.           
   Πιστοί απ' όλο το χωριό και από τα γύρω χωριά παρακολούθησαν την μετά αρτοκλασία Εσπερινή Πανηγυρική θεία λειτουργία που ξεκίνησε στις 19:30 το απόγευμα. Μεγάλη η συμμετοχή πιστών στη βραδινή λειτουργία της παραμονής όπως άλλωστε έχει καθιερωθεί, σε σχέση με την ημερήσια του δεκαπενταύγουστου.

Δεκαπεντάυγουστος 2016


15 Αυγ 2016

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΕΛΑΤΟΥ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ

   Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του δημοτικού σχολείου του Έλατου θα πραγματοποιηθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Ο Δήμος Αρταίων θα χρηματοδοτήσει με το ποσό των 3.500 ευρώ το έργο της κατασκευής της νέας κεραμοσκεπής του σχολείου. Εξίσου σημαντική και η προσφορά του Μορφωτικού Συλλόγου στην κατασκευή, με την πληρωμή μαστόρων και εργατών. Λόγο της παλαιότητας του  η στέγη δεν ήταν ποια στεγανή και αρκετά από τα τζάμια ήταν σπασμένα.  Το κτήριο αυτό ο σύλλογος το χρησιμοποιούσε σε πάρα πολλές δραστηριότητες όπως κούλουμα, γ. συνελεύσεις, εξάσκηση του χορευτικού τμήματος κλπ...και θα ήταν άδικο να αφεθεί προς διάλυση.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Α.Σ.Δ.Σ.Δ.Χ.Κ ΣΤΙΣ 14 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

 
    Στις 14 Αυγούστου 2ο16 γύρω στις 10:30 ξεκίνησε η προγραμματισμένη γενική συνέλευση των μελών του συνεταιρισμού. Θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα εξής
  1  Η πορεία της εγκατάστασης των ανεμογεννητριών της GAMESA στην θέση ΠΥΡΓΟΣ.
  2  Η περαιτέρω συνέχιση του δικαστικού αγώνα για την απόδοση των πεντακοσίων(500) στρεμμάτων στον συνεταιρισμό από τον Δήμο Αρταίων.
  3  Έγκριση απολογισμού - ισολογισμού 
Πάρθηκαν δε ομόφωνα οι εξής αποφάσεις :
    Παράταση για ακόμα δυο(2) χρόνια της μίσθωσης γης(με το υπάρχων συμβόλαιο) με την GAMESA, έτσι ώστε ο συνεταιρισμός μας να βρίσκεται σε άμεση επαφή με την εταιρία.
    Την συνέχιση της Δικαστικής διεκδίκησης των 500 στρεμμάτων από τον Δήμο Αρταίων μετά την απόρριψη του αιτήματος από την δικαιοσύνη και τέλος έγινε η έγκριση του απολογισμού - ισολογισμού του συνεταιρισμού για το 2015.


14 Αυγ 2016

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΑΤΟ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ


       Σε ανακατασκευή  της παιδικής χαράς στον Έλατο Κορφοβουνίου προχωράει ο Δήμος Άρτας.
   Μετά δύο χρόνια  από την επιστολή διαμαρτυρίας που έστειλαν κάτοικοι του χωρίου μας, στην οποία ζητούσαν την απόδοση του χώρου στους κατοίκους για παιχνίδι και ψυχαγωγία, ο Δήμος προχωρά στην εκ νέου διαμόρφωση του χώρου της Παιδικής Χαράς, η οποία θα αποτελεί ενιαίο κλειστό χώρο που θα εμπεριέχεται μέσα στο υπάρχων πάρκο ανάψυχης. Στον ενιαίο αυτόν κλειστό χώρο θα τοποθετηθούν νέα όργανα και τάπητας όπως ορίζεται από την υπάρχουσα νομοθεσία από ειδικό εργολάβο και η πρόσβαση θα γίνεται από ξεχωριστή είσοδο.
    Σχετικό άρθρο είχε γραφεί ΕΔΩ