15 Αυγ 2016

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΕΛΑΤΟΥ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ   Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του δημοτικού σχολείου του Έλατου θα πραγματοποιηθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Ο Δήμος Αρταίων θα χρηματοδοτήσει με το ποσό των 3.500 ευρώ το έργο της κατασκευής της νέας κεραμοσκεπής του σχολείου. Εξίσου σημαντική και η προσφορά του Μορφωτικού Συλλόγου στην κατασκευή, με την πληρωμή μαστόρων και εργατών. Λόγο της παλαιότητας του  η στέγη δεν ήταν ποια στεγανή και αρκετά από τα τζάμια ήταν σπασμένα.  Το κτήριο αυτό ο σύλλογος το χρησιμοποιούσε σε πάρα πολλές δραστηριότητες όπως κούλουμα, γ. συνελεύσεις, εξάσκηση του χορευτικού τμήματος κλπ...και θα ήταν άδικο να αφεθεί προς διάλυση.