17 Μαΐ 2012

ΑΔΕΡΦΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΩΤΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣIMG_1670

Η Αδελφότητα των Κορφοβουνιωτών της Αθήνας ιδρύθηκε στις  7 Ιουνίου του 1995 (07/06/1995).Εγκρίθηκε δε βάση της απόφασης 3399/95 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 6 Ιανουαρίου 1996 (06/01/1996).Οι πρώτες εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) έγιναν στις 11 Φεβρουαρίου 1996.
    Το πρώτο Δ.Σ. που προέκυψε από αυτές τις εκλογές ήταν το ακόλουθο:
               Βλάχος  Κων/νος του Αθανασίου :                 Πρόεδρος
               Κοκκινέλης Χρυσόστομος  του Στεφάνου :     Αντιπρόεδρος
               Κέφης Δημήτριος του Αναστασίου:                 Γ. Γραμματέας
               Παππά Ευαγγελία του Αριστείδη:                    Ταμίας
                                  Μέλη:
              Ντιβέρης Ιωάννης του Ευαγγέλου
              Κοκκινέλης Γεώργιος του Βασιλείου
              Κούσιλα Βασιλική του Ηλία

   Σκοποί για τους οποίους ιδρύθηκε η Αδελφότητα,όπως αναφέρονται στο καταστατικό της στο άρθρο 2 είναι:
                α) Σύσφιξη και ανάπτυξη των σχέσεων των μελών της από άποψη κοινωνική,μορφωτική,εκπολιτιστική,ψυχαγωγική,οικολογική και ότι άλλο αναπτύσσει επωφελώς τις ανθρώπινες σχέσεις.
                β) Η συμβολή στην πολιτιστική και περιβαλλοντική ανάπτυξη του Κορφοβουνίου.
                γ) Η διατήρηση των ηθών,εθίμων και παραδόσεων του χωρίου μας.

Να σημειώσουμε τέλος ότι η Αδελφότητα είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο,του οποίου τα μελή έχουν καθήκον να εργάζονται για την ευόδωση των πιο πάνω σκοπών της.