24 Ιουν 2012

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΡΥΩΝΑΣ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΡΤΑΣΔημοτικο σχολειο Δρυωνας
  Το δημοτικό σχολείο στην Δρυώνας Κορφοβουνίου(Νεζερίστρας) ιδρύεται το 1914 με την  ΦΕΚ 321/18-9-1914 απόφαση  και αναφέρεται σε κείμενα ότι το 1920  να είναι σε λειτουργία.  Είναι μονοθέσιο με γραφείο διδασκάλου και βοηθητικούς χώρους  και μεγάλο προαύλιο. 
    Λόγο έλλειψης μαθητών το 1981  καταργείτε με την  υπ’ αριθ.’ 93  ΦΕΚ325/1-9-1981 απόφαση.
  Σήμερα λειτουργεί σαν λαογραφικό μουσείο.

Nontas Tzoganis‎ΔΡΥΩΝΑ
  Απολυτήριο εξαταξίου δημοτικού σχολείου Δρυώνας της Βάιας Ντιβέρη του  Γεωργίου  το  1958.