2 Μαΐ 2015

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΡΑΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΤΗΣ WIND ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΗΓΑΔΙ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

   Υπογράφει μεταξύ του προέδρου του Αναγκαστικού
Συνεταιρισμού (Α.Σ.Δ.Σ.Δ.Χ.Κ.) κ. Κέφη  Νικόλαο και της εταιρίας  τηλεπικοινωνιών  Wind   συμφωνία για την παράταση  της μίσθωσης  χώρου στην θέση  ‘’Πηγάδι Μάνου’’, συνιδιόκτητης περιοχής του χωριού μας.  Η εν λόγο εταιρία έχει εγκατεστημένη και χρησιμοποιεί, στην παραπάνω τοποθεσία κεραία εκπομπής κινητής τηλεφωνίας.
  Η διάρκεια της  μίσθωσης είναι 9ετης και ξεκινά από 19/04/2015  και λήγει στις 18/04/2024.