16 Ιουλ 2012

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΡΤΑΣ Σχολειο Ρουμανια
      Το δημοτικό σχολείο στα Ρουμάνια Κορφοβουνίου ιδρύθηκε με το ίδιο ακριβώς προεδρικό διάταγμα ΦΕΚ 377/1-11-1934 με το οποίο ιδρύθηκε και το σχολείο στον Έλατο.Κτίστηκε πάνω σε οικόπεδο που προσέφερε ο συγχωριανός μας Σπύρος Τσιούρης  το 1934-1935 και με προσωπική εργασία πολλών κατοίκων του χωρίου μας.
    Ήταν πέτρινο, μονοθέσιο, πλακοσκεπή στην αρχή, με γραφείο και κατοικία για τον διδάσκαλο. Αργότερα προστέθηκε κεραμοσκεπή.  Κάποια περίοδο η κατοικία του διδασκάλου χρησιμοποιήθηκε για δεύτερη αίθουσα διδασκαλίας λόγο των πολλών μαθητών.
    Το σχολείο έκλεισε το 1981, λόγο έλλειψης μαθητών. Σ’ αυτό συνέβαλε η κατασκευή της τεχνίτης λίμνης που ανάγκασε πολλούς κατοίκους να μετοικίσουν σε άλλες περιοχές.Σήμερα σώζονται μόνο ερείπια.