18 Μαρ 2012

ΠΡΕΝΙΣΤΑ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙ
  Το χωριό μας περιήλθε στους αρχικούς αγοραστές, του τότε χωριού Κορφοβούνι Άρτας (Πρένιστα ή Μπρένιστα) κατά νομή,  κατοχή και κυριότητα, με αγορά από τους έως τότε αληθινούς κυρίους, νομείς και κατόχους,  Σαμπρή Βέης Μπαϊράμ και Φερικαχρά Χαϊρεδίν Μπαϊράμ σύζυγο Αλή Σέτκη,  με το υπ’ αριθμ. 1008 / 1918 συμβόλαιο αγοράς του τότε συμβολαιογράφου Φιλιππιάδας Σπυρίδωνος Μαρκαντωνάτου,  όπως η έκταση αυτή,  κατά θέση, έκταση, όρια και είδος περιγράφεται στο αγοραπωλητήριο συμβόλαιο.
     Αρχικοί αγοραστές ήταν όλοι, σχεδόν, οι κάτοικοι του τότε χωριού με εξαίρεση ελάχιστων που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα (17). Η πράξη αυτή έγινε το 1918 λίγο πριν την ενσωμάτωση των Τουρκοκρατούμενον περιοχών στην τότε ελεύθερη Ελλάδα.
    Μετονομάστηκε σε Κορφοβούνι το 1928 όταν, με απόφαση της τότε κυβέρνησης αποφασίστηκε να γίνει εκτεταμένη αλλαγή των ονομάτων των πόλεων και των οικισμών της Ρωμέϊκης επικράτειας. Η απόφαση είχε παρθεί από την τότε βουλή, ένα χρόνο νωρίτερα το 1927 και σκοπός των μαζικών μετ ονομασιών, ήταν να δοθεί μια Ελληνική φυσιογνωμία στο Κράτος.