26 Μαρ 2012

Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ
1Η τεχνητή Λίμνη Πουρναρίου δημιουργήθηκε το 1981,όταν ολοκληρώθηκε το ομώνυμο φράγμα που έκλεισε την κοίτη του ποταμού Άραχθου.
Οριοθετείται μεταξύ θέσης Πουρνάρι και του οικισμού Φτέρη και καταλαμβάνει έκταση 20500 στρεμμάτων. Ανάμεσα σε αυτά τα όρια ,υπήρχαν  οικισμοί που υπαγόντουσαν στην κοινότητα  Κορφοβουνιου.Είναι οι εξ εις (βλέπε φώτο) :
Βούλινα, Μέγα κάμπος, Ζμίξη,
Γιάν κάμπος. κλικ εδώ