16 Μαΐ 2012

ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ     IMG_3658
Οι λόγοι για τους οποίους ιδρύθηκε η Αδελφότητα, όπως αναφέρονται στο καταστατικό της στο άρθρο 2 είναι:
                α) Σύσφιξη και ανάπτυξη των σχέσεων των μελών της από άποψη κοινωνική, μορφωτική, εκπολιτιστική, ψυχαγωγική, οικολογική και ότι άλλο αναπτύσσει επωφελώς τις ανθρώπινες σχέσεις.
                β) Η συμβολή στην πολιτιστική και περιβαλλοντική ανάπτυξη του Κορφοβουνίου.
                γ) Η διατήρηση των ηθών, εθίμων και παραδόσεων του χωρίου μας.

Τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση αυτών των στόχων είναι τα έξεις:
     1.  Η διοργάνωση πολιτιστικών και μορφωτικών εκδηλώσεων, εκδρομών, διαλέξεων, συζητήσεων, εκθέσεων, προβολή ταινιών, έκδοση εντύπων, δημιουργία βιβλιοθηκών, συμμετοχή σε εορτές και κοινωνικές εκδηλώσεις και άλλα, με τέτοιο τρόπο που να δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη φιλικών και κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των μελών, στην αλληλοκατανόηση και στην διάδοση της περιβαλλοντικής συνείδησης και ανάγκης προς τη φύση και το χωριό μας το Κορφοβούνι.
     2.  Συνεργασία με άλλους συλλόγους και φορείς, με αρμόδια Υπουργεία, Νομαρχίες, Τοπική Αυτοδιοίκηση και με άλλες Αρχές. Η κατάθεση προτάσεων, απόψεων, πραγματοποίηση παραστάσεων, διαβημάτων και υποδείξεων προς τις αρμόδιες Δημόσιες, Δημοτικές και κάθε είδους Αρχές και ανακοινώσεις στα Μ.Μ.Ε.
      3. Τέλος,με την χρησιμοποίηση και αξιοποίηση κάθε νόμιμων μέσων και κάθε νόμιμης δραστηριότητας που υπηρετεί τους σκοπούς της.