6 Μαΐ 2012

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥΟ Μορφωτικός Σύλλογος Κορφοβουνίου Άρτας  ιδρύθηκε με την υπ.αριθμ.101/2007 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας με την επωνυμία <<Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος  Κορφοβουνίου ‘’Ο  Αη-Γιώργης’’>> στις 7/09/2007. Έδρα του ορίζεται το Δημ. Διαμέρισμα Κορφοβουνίου του Δήμου Βλαχερνών του Νομού Άρτας.
Ιδρυτικά μέλη:
Φώτιος Φώτης, Αικατερίνη Κοκκινέλη, Αθανάσιος Νικολάκης, Γεώργιος Παππάς, Σωτήριος Ζέρβας, Σταύρος Κοκκινέλης, Δημήτριος Ζέρβας, Σπυρίδων Παππάς, Βασίλειος Παππάς, Δημήτριος Κέφης, Απόστολος Βασιλείου, Αθανάσιος Βαρέλης, Ευαγγελία Ράπτη, Φωτεινή Ράπτη, Κωνσταντίνος Βαρέλης, Νικόλαος Παππάς, Χρήστος Παππάς, Δημήτριος Νικολάκης, Ηλίας Κίτσος, Ιωάννης Βάσιος, Νικόλαος Νικολάκης, Τζινέρης Γεώργιος, Ράπτης Ναπολέων, Βασιλείου Κων/νος.
IMG_1621
Στην παραπάνω εικόνα απεικονίζεται η σφραγίδα που έχει καθιερωθεί για να ταυτοποιεί τις διάφορες αποφάσεις του Μορφωτικού Συλλόγου του Κορφοβουνίου Άρτας.