17 Ιουν 2012

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΡΤΑΣΠΗΡΓΟΣ

  Στις 17/06/2012 παράλληλα με τις βουλευτικές εκλογές διεξήχθησαν και οι εκλογές του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Διαχειρίσεως Δάσους και Χορτονομής Κορφοβουνίου.Οι υποψήφιοι ήταν οι εξής: Κέφης Νικόλαος του Γεωρ., Κέφης Κωνσταντίνος, Ζέρβας Δημήτριος, Πάνου Σταύρος, Παπαστράτος Ελευθέριος, Παππάς Ευάγγελος του Ηλία.Η καταμέτρηση των αποτελεσμάτων φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα:

Κέφης Νικόλαος 274
Κέφης Κωνσταντίνος 262
Ζέρβας Δημήτριος 262
Πάνου Σταύρος 70
Παπαστράτος Ελευθέριος 59
Παππάς Ευάγγελος 67