23 Ιουν 2012

ΤΟ ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΕΙΟ-ΚΙΛΙΜΟΠΟΙΕΙΟ ΤΟΥ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΡΤΑΣ
  Σ’ αυτόν το χώρο, που αποτελεί ιδιοκτησία του Γρηγόρη Φλετούρη και κτίστηκε το 1953-1954,  στεγάζονταν από το 1980 το κιλιμοποιείο-ταπητουργείο του Κορφοβουνίου Άρτας.Ήταν ένας θεσμός που έδινε ζωή στο χωριό μας. Κατά πρώτον εκατοντάδες κορίτσια του χωριού μας ασκούνταν στην εκμάθηση της υφαντικής τέχνης. Κατά δεύτερον η παραγωγή υψηλής ποιότητας χαλιών και κιλιμιών και η διάθεση τους στην αγορά έφερνε έσοδα στο χωριό μας. Πριν το 1980 στεγάζονταν σε οικία του Παντελή Κέφη(σήμερα οικία του Σταύρου Τζινέρη). Θα πρέπει  να τονίσουμε ότι ήταν θεσμός που δημιούργησε η Βασιλεία της Ελλάδος(Βασιλική Πρόνοια) και λειτουργούσε υπό την προστασία της. Αργότερα μεταβιβάστηκε στις αρμοδιότητες  του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με τον νόμο “3895/ 12-2010 : κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών,οργανισμών και φορέων του δημόσιου τομέα”  δόθηκε τέλος στον θεσμό αυτό.Στο χωριό μας έκλεισε στις 31/05/2011 με την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης της οικίας ξανά στον ιδιοκτήτη της Γρηγόρη Φλετούρη.