29 Ιουλ 2012

ΣΚΟΠΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ Α.Ο.ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥΑΟΚ
    Σκοπός της ίδρυσης του αθλητικού σωματείου είναι η συμμετρική και αρμονική ανάπτυξη των  σωματικών και ψυχικών δυνάμεων και δεξιοτήτων των μελών του και η δημιουργία ισχυρών και ηθικών χαρακτήρων, με την χρησιμοποίηση της γυμναστικής και αγωνιστικής και λοιπών ασκήσεων σε συνδυασμό μορφωτικού προγράμματος επί των αθλουμένων. Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο αποτελούντο από τους:
    1) Βασίλειων  Σπυρίδωνος   Παππά
    2)Χρήστο   Βησσαρίωνος   Παύλου
    3)Κων/νο    Χρήστου  Αθανασίου
    4)Δημήτριο   Παν.  Καρατζά
    5)Παναγιώτη   Κων.   Πάνου
    6)Κων/νο    Ιωάν.   Κέφη
    7)Κων/νο    Ιωάν.    Παππά
    8)Δημήτριο  Βασ.  Μπόσμο
    9)Χαρίλαο  Περικλή  Φώτη.

Το συμβούλιο αυτό συνέγραψε το πρώτο καταστατικό του Α.Ο.Κ.(8 άρθρα) και φρόντισε για την επικύρωση του από το Πρωτοδικείο Άρτας. Στις  16/1/2000  τροποποιήθηκε, έγινε  προσθήκη νέων άρθρων(26 άρθρα σύνολο), κωδικοποιήθηκε, επικυρώθηκε στις 07/07/2000 από το Μονομελές Πρωτοδικείο  Άρτας  και  ισχύει  σήμερα ως έχει.